De Stichting nodigde op 11 januari 2016 al de bewoners en het personeel van het Tehuis uit op de traditionele nieuwjaarsmaaltijd in het restaurant “Chez Tichoux” te Lillois.
 
 
       
 
 
Het was sedert 1998 en dus voor negentiende maal dat we op deze plaats het nieuwe jaar inzetten. Tijdens de maaltijd kreeg iedereen een mooi  nieuwjaarsgeschenk . Werkelijk een prachtige en gezellige samenkomst met veel verrassingen.
 
 

 

De muziekkapellen van Defensie hebben op maandag 23 november 2015 cheques overhandigd aan de vijf vzw's van Defensie, waarvonder de Stinchting VIVAT !

Dat bedrag verzamelden ze met de opbrengst van de concerten die ze het voorbije jaar gaven

De Stichting VIVAT!, het personneel en de bewoners van het Tehuis bedanken zeer hartelijk de muziekkapellen van Defensie.

 

 

 

 

 

 Op 31 juli jongstleden heeft Haar Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid ons vereerd met de verlenging van Haar Hoge Bescherming tot in 2021. Bij deze gelegenheid heeft Ze ook Haar beste wensen voor het voortzetten van onze activiteiten aangeboden. Deze Prinselijke belangstelling en steun is voor de leden van de Raad van Bestuur van de stichting en voor het ganse personneel van het Tehuis de mooiste aanmoediging om onze bewoners verder te blijven ijveren.

Sinds meerdere jaren worden de Stichting VIVAT! en het Tehuis General Cornet gesteund door het Korps van de Militaire Attachés van Land, Lucht en Zee, geaccrediteerd in België en in functie in Brussel (CAMNA : Corps des Attachés Militaires, Navals et de l’Air accrédités en Belgique et résidant à Bruxelles). Verleden jaar nog heeft CAMNA een prachtige cheque aan de voorzitter van de Stichting overhandigd, tijdens de jaarlijkse garden-party van CAMNA in het Paleis der Koloniën in Tervuren.

Op uitnodiging van de Stichting heeft CAMNA op 10 februari jongstleden een bezoek aan de Stichting en aan het Tehuis gebracht. Een delegatie van militaire attachés uit Algerije, China, Duitsland, Marokko, Mexico, Servië, Tunesië en Turkije, vergezeld van hun echtgenoten, hebben zo de gelegenheid gekregen onze instelling te ontdekken.

Na een korte presentatie van onze instelling zijn onze gasten door de verschillende gebouwen van het Tehuis gewandeld en hebben zich zo een idee kunnen vormen van de levensomstandigheden en de activiteiten van onze bewoners in de polyvalente zaal, hun kamers in de Residentie Vermeulen en in het hoofdgebouw, de ontspanningsruimten, de ateliers en de mooie omgeving en natuur waarvan onze bewoners genieten.

Na het bezoek hebben onze gasten in de polyvalente zaal onze bewoners ontmoet voor een kleine aperitief en een gezamenlijke maaltijd. Onze bewoners hebben natuurlijk aan onze bezoekers tal van vragen gesteld maar die waren vooral onder de indruk van het gevoel van welzijn van onze beschermelingen die uit hun vriendelijkheid straalde.

Na de maaltijd en de traditionele uitwisseling van geschenken heeft de Voorzitter van CAMNA alle deelnemers aan deze mooie dag hartelijk bedankt voor hun warm onthaal en heeft hij ook beloofd met CAMNA naar Nijvel terug te komen voor nieuwe activiteiten met onze bewoners, maar ook dat CAMNA de Stichting financieel zou verder blijven helpen.

De Stichting, het Tehuis en de bewoners zijn CAMNA hiervoor zeer dankbaar.

 

Bezoek CAMNA 10/02/2015