Atelier “van alles wat alles “

atelier touche à tout vivat!

In het kader van in de voormiddag verplichte ateliers vinden de bewoners die meer dynamische activiteiten wensen hier hun plaats, rekening houdend met hun persoonlijk ritme.
De bedoeling is een aantal activiteiten, die in nauw verband staan met het dagelijks leven van het Tehuis, te verwezenlijken

atelier touche à tout vivat!

–    het maken van versieringen door het gebruik van hout en andere materialen.
–    in het keukenatelier vieruurtjes maken voor alle bewoners
–    schikken en recyclering van allerlei zaken
–    bewegingsactiviteiten: aangepast turnen, gebruik van de hometrainer, 
–    relaxatie
–    aangepaste informaticaspelen
–    knutselen
–    wandelingen en uitstappen
–    spelen, …