Het Tehuis Generaal CORNET verwelkomt, begeleidt en huisvest 42 volwassen personen, mannen of vrouwen, met een matige tot ernstige verstandelijke beperking. Het multidisciplinaire team stelt al zijn energie ten dienste van de bewoners om de beste zorg te waarborgen op het gebied van onderwijs, psychologische, medische en paramedische begeleiding, alsook op administratief en technisch gebied. Er worden activiteiten en diensten georganiseerd met het doel het welzijn van de persoon met een verstandelijke beperking te bevorderen.

photo foyer général cornet

Het Tehuis is erkend door de AViQ (Agence pour une vie de qualité) voor volgende dienstverlening :

SRA(Services résidentiel pour adultes): Tehuis voor niet werkende volwassenen met een normale financiële tussenkomst.
Sommigen gehandicapten kunnen onder welbepaalde voorwaarden erkend worden met een nominatieve conventie (convention nominative). De financiële tussenkomst van de AViQ is dan hoger.

Deze dienstverlening kan ook aan private personen toegekend worden, maar zonder financîële tussenkomst van de AViQ

SRNA(service résidentiel de nuit pour adultes): Tehuis voor werkenden.
volwassenen. Mindere financiële tussenkomst van de AViQ dan voor de SRA-bewoners.

SLS(Service de logement supervisé): begeleid wonen, maar met een tussenkomst van de AViQ tot 1/3 van de normale tussenkomst.

De ateliers

Alle bewoners van het Tehuis, welk ook hun leeftijd weze of hun mogelijkheden zijn, nemen elke voormiddag deel aan een atelier, steeds in hetzelfde lokaal en met dezelfde deelnemers. Dit biedt de mogelijkheid aan de bewoners een stimulerend en gemotiveerd levensritme te behouden. Ook, dankzij deze vaste positionering behouden de bewoners een zelfzekerheid die hun angsten te wijten aan hun handicap, verminderen.
In de namiddag worden er ook ateliers georganiseerd, met een meer ontspannend doel en met een collectieve deelname met het oog op de ontwikkeling en het behoud van hun fysieke en verstandelijke mogelijkheden.

Sommige activiteiten van vele anderen

Onze organisatie