Atelier minigolf

Het is tijdens de lente en de zomer dat er op de minigolf gewerkt wordt met als doel:
– dagelijks onderhoud van de beplantingen, struiken, bloemen en de vijver
– samenwerken met het atelier tuinbouw voor de meer technische taken zoals het snoeien en bestuiven van de planten.

Zo kunnen de bewoners een aantal nieuwe vaardigheden ontwikkelen in hun verantwoordelijkheidsdomein en volgens hun mogelijkheden.

Praktishe modaliteiten.
De minigolf is open van Passen tot eind september alle dagen van 10:00 tot 19:00 uur
Toegangsprijs voor alle deelnemers: 3€
Omloop : 2€ per persoon
Gratis voor de AViQ instellingen
Reservatie voor groepen/ contact nemen met het Tehuis.

Atelier minigolf vivat!

Het minigolfspelen heeft niet enkel een ontspannend doel maar biedt de gelegenheid de psychomotorische capaciteiten te behouden en te ontwikkelen.

De minigolf biedt ook mogelijkheden om de integratie van de mindervalide persoon in de sociale omgeving te verbeteren door het onthaal van scholen, andere tehuizen, bezoekers en families die er komen spelen. De bezoekers kunnen er aldus de bewoners ontmoeten, met hen praten en door deze contacten krijgen zij een ander beeld van de mentaal gehandicapte persoon en dit is zeker positief.