Waarom ons helpen?

De Stichting financiert de infrastructuur van het Tehuis alsook bepaalde investeringsuitgaven dank zij sponsering (Jumping VIVAT! en andere steun van Defensie) en ook de giften van ondernemingen en huishoudingen. 

Hoe ons te helpen?

1.Giften
De FOD Financiën laat toe dat de Stichting financiële attesten aflevert die de milde schenkers toelaat het gegeven bedrag in vermindering te brengen van hun belastbaar inkomen voor zover het bedrag gestort in het lopende dienstjaar het bedrag, bepaald door de Minister van Financiën overtreft. Dit bedrag is voor het ogenblik 40,00 €.

De bedragen gestort op de rekening van de Stichting VIVAT ! op verzoek van het organisatiecomité van de Jumping Vivat worden ook in aanmerking genomen.

De attesten worden naar de schenkers opgestuurd in de loop van de eerste trimester van het volgende dienstjaar en de FOD Financiën wordt tevens op de hoogte gebracht.

De giften mogen op de rekening BE79 2710 2139 8333 van de Stichting VIVAT ! gestort worden.

 Belangrijke opmerking.

Indien in de benaming van de financiële rekening van de schenker niet de naam en voornaam voorkomen zoals ze vermeld zijn op de verwittiging-uittreksel uit de rol ( document toegestuurd door de controleur van de belastingen), dan dient de schenker dat te vermelden in het vak ‘’Mededeling’’ van de overschrijving.

Ook indien het adres van de rekening niet overeenstemt met dat vermeld op de verwittiging-uittreksel uit de rol moet de schenker ook dit laatste adres vermelden in het vak ‘’Mededeling’’ van de overschrijving.

De Algemene Administratie van de Fiscaliteit vraagt met aandrang deze juiste gegevens om de schenking automatisch op de belastingaangifte in te schrijven.

2.Verkopen.
De Stichting mag bij gelegenheid ook voorwerpen te koop aanbieden. Dit is het geval voor:

–    Wenskaarten voor een bedrag van 3,00 € voor 5 kaarten

–    Het boek en CD “1914-1918. Belgisch Leger. Een klein leger in de Grote Oorlog” aan de prijs van 25,00 € voor het boek en de CD.

De betaling moet vooraf gebeuren op de rekening BE79 2710 2139 8333 van de Stichting VIVAT ! met de vermelding van het aantal pochetten van vijf kaarten voor de wenskaarten of het aantal boeken 1914-1918.

Na ontvangst zal het secretariaat van de Stichting het gevraagde opzenden naar het adres vermeld op het rekeninguittreksel.